سومین کنفرانس بین المللی پرستاری، مامایی و مراقبت، مرداد ماه ۱۴۰۲

سومین کنفرانس بین المللی پرستاری، مامایی و مراقبت

The third international conference on nursing, midwifery and care

پوستر سومین کنفرانس بین المللی پرستاری، مامایی و مراقبت

سومین کنفرانس بین المللی پرستاری، مامایی و مراقبت در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۴۰۲ توسط ،سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی پرستاری، مامایی و مراقبت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی پرستاری، مامایی و مراقبت