پانزدهمین کنگره انجمن علمی تغذیه کودکان ایران، بهمن ماه ۱۳۹۸

پانزدهمین کنگره انجمن علمی تغذیه کودکان ایران

Fifteenth Congress of the Iranian Society of Pediatric Nutrition

پوستر پانزدهمین کنگره انجمن علمی تغذیه کودکان ایران

پانزدهمین کنگره انجمن علمی تغذیه کودکان ایران در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ توسط ،انجمن علمی تغذیه کودکان ایرانانجمن علمي تغذيه كودكان ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پانزدهمین کنگره انجمن علمی تغذیه کودکان ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پانزدهمین کنگره انجمن علمی تغذیه کودکان ایران