پانزدهمین کنگره انجمن علمی تغذیه کودکان ایران، بهمن ماه 98

پانزدهمین کنگره انجمن علمی تغذیه کودکان ایران

Fifteenth Congress of the Iranian Society of Pediatric Nutrition

پوستر پانزدهمین کنگره انجمن علمی تغذیه کودکان ایران

پانزدهمین کنگره انجمن علمی تغذیه کودکان ایران در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ توسط انجمن علمی تغذیه کودکان ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پانزدهمین کنگره انجمن علمی تغذیه کودکان ایران مراجعه فرمایید.


محور های همایش

 • نقش شیوه‌های تغذیه کودکان در پیشگیری و کنترل

 • اضافه وزن و چاقی کودکان یا کم وزنی کودکان

 • تغذیه با شیر مادر

 • تغذیه در جامعه (تغذیه کودکان و نوجوانان در رستوران‌ها، میان وعده ….)

 • رفتارهای تغذیه‌ای

 • مکمل‌ها، پیشگیری تا درمان

 • نقش شیوه‌های تغذیه کودکان در پیشگیری و کنترل

 • اضافه وزن و چاقی کودکان یا کم وزنی کودکان

 • تغذیه با شیر مادر

 • تغذیه در جامعه (تغذیه کودکان و نوجوانان در رستوران‌ها، میان وعده ….)

 • رفتارهای تغذیه‌ای

 • مکمل‌ها، پیشگیری تا درمانمقالات پذیرش شده در پانزدهمین کنگره انجمن علمی تغذیه کودکان ایران