چهاردهمین کنگره انجمن علمی تغذیه کودکان ایران، بهمن ماه 97

چهاردهمین کنگره انجمن علمی تغذیه کودکان ایران

The 14th Congress of the Iranian Children

پوستر چهاردهمین کنگره انجمن علمی تغذیه کودکان ایران

چهاردهمین کنگره انجمن علمی تغذیه کودکان ایران در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۹۷ توسط انجمن علمی تغذیه کودکان ایران و مرکز تحقیقات گوارش، کبد و تغذیه کودکان، انجمن علمی تغذیه با شیر مادر ایران، انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دفتر بهبود تغذیه جامعه اداره سلامت کودکان، مرکز مدیریت پیوند و امور بیماریهای خاص،دپارتمان تغذیه بالینی در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای کنگره:
تغذیه در 1000روز اول
پیشگیری ودرمان چاقی در کودکان و نوجوانان
مکمل ها و بهبود آن در بازارعرضه
ارزیابی کیفیت شیر های مصرفی در ایران و راه های بهبود آن
سلامت و تغذیه کودک
تغذیه در بوفه های مدارس
تغذیه در بیماری ها
برگزاری کارگاه و سمپوزیوم
با امتیاز باآموزی