دوازدهمین کنگره انجمن علمی تغذیه کودکان، بهمن ماه 95

دوازدهمین کنگره انجمن علمی تغذیه کودکان

Nutrition and health of children and adolescents

پوستر دوازدهمین کنگره انجمن علمی تغذیه کودکان

دوازدهمین کنگره انجمن علمی تغذیه کودکان در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۹۵ توسط انجمن علمی تغذیه کودکان ایران - دفتر بهبود تغذیه جامعه - دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی - اداره سلامت کودکان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی - انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور و گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی تهران- گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی ایران- مرکز رشد و نمو کودکان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- دفتر ارتقا سلامت وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی دفتر یونیسف ایران در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای کنگره:
الگوی رفتارهای تغذیه ای در کودکان و نوجوانان
اپروچ به کودکان مبتلا به اختلال رشد و تغذیه ای
تغذیه در بیماری های شایع و متابولیک (حاد و مزمن )
مکمل هل و ارتقاء تغذیه کودکان