سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین روابط عمومی ایران، بهمن ماه ۱۴۰۰

سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین روابط عمومی ایران

Third International Conference on Neu-Approaches to Public Relations in Iran

پوستر سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین روابط عمومی ایران

سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین روابط عمومی ایران در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۴۰۰ توسط ،مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین روابط عمومی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین روابط عمومی ایران