کنفرانس ملی رویکردهای نوین روابط عمومی ایران، بهمن ماه ۱۳۹۶

کنفرانس ملی رویکردهای نوین روابط عمومی ایران

National Conference on New Approaches to Public Relations of Iran

پوستر کنفرانس ملی رویکردهای نوین روابط عمومی ایران

کنفرانس ملی رویکردهای نوین روابط عمومی ایران در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ توسط ،موسسه فرهنگي، پژوهشي و آموزشي افق رسانه - موسسه فرهنگي هنري قلم آگاهي رسان نقش‌جهان در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی رویکردهای نوین روابط عمومی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی رویکردهای نوین روابط عمومی ایران