دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین روابط عمومی ایران با محوریت چالش های حال و فرصت های پیش رو با تاکید بر مسائل آموزشی، دی ماه ۱۳۹۸

دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین روابط عمومی ایران با محوریت چالش های حال و فرصت های پیش رو با تاکید بر مسائل آموزشی

The Second National Conference on New Approaches to Public Relations in Iran focusing on current challenges and opportunities with emphasis on educational issues

پوستر دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین روابط عمومی ایران با محوریت چالش های حال و فرصت های پیش رو با تاکید بر مسائل آموزشی

دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین روابط عمومی ایران با محوریت چالش های حال و فرصت های پیش رو با تاکید بر مسائل آموزشی در تاریخ ۴ دی ۱۳۹۸ توسط ،دپارتمان ارتباطات و اطلاعات موسسه رهپويان نوين دانش در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین روابط عمومی ایران با محوریت چالش های حال و فرصت های پیش رو با تاکید بر مسائل آموزشی مراجعه فرمایید.