پنجمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی ایده های نوین در علوم مدیریت و اقتصاد، آبان ماه ۱۳۹۶

پنجمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی ایده های نوین در علوم مدیریت و اقتصاد

The 5th National Conference and the 2nd International Conference of New Ideas in Management and Economics

پوستر پنجمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی  ایده های نوین در علوم مدیریت و اقتصاد

پنجمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی ایده های نوین در علوم مدیریت و اقتصاد در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۹۶ توسط ،موسسه علمي كيان پژوهان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی ایده های نوین در علوم مدیریت و اقتصاد مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی ایده های نوین در علوم مدیریت و اقتصاد