اولین همایش بین المللی وسومین همایش ملی ایده های نوین در علوم مدیریت و اقتصاد، تیر ماه ۱۳۹۵

اولین همایش بین المللی وسومین همایش ملی ایده های نوین در علوم مدیریت و اقتصاد

پوستر اولین همایش بین المللی وسومین همایش ملی  ایده های نوین در علوم مدیریت و اقتصاد

اولین همایش بین المللی وسومین همایش ملی ایده های نوین در علوم مدیریت و اقتصاد در تاریخ ۱۰ تیر ۱۳۹۵ توسط ،موسسه علمي كيان پژوهان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی وسومین همایش ملی ایده های نوین در علوم مدیریت و اقتصاد مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی وسومین همایش ملی ایده های نوین در علوم مدیریت و اقتصاد