دومین کنفرانس ملی ایده های نوین در علوم مدیریت و اقتصاد، آذر ماه ۱۳۹۴

دومین کنفرانس ملی ایده های نوین در علوم مدیریت و اقتصاد

The Second National Conference on New Ideas in Management Science and Economics

پوستر دومین کنفرانس ملی ایده های نوین در علوم مدیریت و اقتصاد

دومین کنفرانس ملی ایده های نوین در علوم مدیریت و اقتصاد در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۹۴ توسط ،موسسه علمي كيان پژوهان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی ایده های نوین در علوم مدیریت و اقتصاد مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی ایده های نوین در علوم مدیریت و اقتصاد