چهارمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی ایده های نوین در علوم مدیریت و اقتصاد، بهمن ماه ۱۳۹۵

چهارمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی ایده های نوین در علوم مدیریت و اقتصاد

پوستر چهارمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی  ایده های نوین در علوم مدیریت و اقتصاد

چهارمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی ایده های نوین در علوم مدیریت و اقتصاد در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۹۵ توسط ،موسسه علمي كيان پژوهان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی ایده های نوین در علوم مدیریت و اقتصاد مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی ایده های نوین در علوم مدیریت و اقتصاد