نهمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک، بهمن ماه 98

نهمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

9th National Conference on Watershed Management and Soil and Water Resources Management

پوستر نهمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

نهمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ توسط دانشگاه شهید باهنرکرمان - انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر کرمان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


مقالات در کلیه زمینه های مهندسی آب و آبیاری و به خصوص محورهای زیر پذیرفته می گردد:

۱- آبخیزداری و استحصال آب

۲- آبخوانداری و تغذیه مصنوعی

۳- سیستم های سطوح آبگیر باران

۴- پرده آب بند و سدهای زیرزمینی

۵- مدیریت منابع آب و خاک

۶- فرسایش آبی (فرآیندها، اندازه گیری ها و مدل ها)

۷- آبیاری و زهکشی

۸- هیدرولوژی، هیدرولیک و ساختمان های انتقال آب

۹- کاربرد کامپیوتر در مسائل آب و خاک

۱۰- مهندسی ارزش و اقتصاد مهندسی در مسائل آب

۱۱- بهره‌برداری از منابع آب غیر متعارف

۱۲ – پدافند غیرعامل در مسائل آب و آبیاری

۱۳ – خشکسالی در هواشناسی و کشاورزی