پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور، اسفند ماه 90

پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

5th National Conference on Watershed Management and Soil and Water Resources Management

پوستر پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۰ توسط انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران و دانشگاه شهید باهنر کرمان، تحت حمایت سیویلیکا در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور مراجعه فرمایید.


محورهای کنفرانس:
1 آبخیزداری و استحصال آب
2 آبخوانداری و تغذیه مصنوعی
3 سیستم های سطوح آبگیر باران
4 پرده آب بند و سدهای زیرزمینی
5 مدیریت منابع آب و خاک
6 فرسایش آبی (فرآیندها، اندازه گیری ها و مدل ها)
7 آبیاری و زهکشی
8 هیدرولوژی، هیدرولیک و ساختمان های انتقال آب
9 کاربرد کامپیوتر در مسائل آب و خاک
10 مهندسی ارزش و اقتصاد مهندسی در مسائل آب
11 بهره برداری از منابع آب غیر متعارف
12 – پدافند غیرعامل در مسائل آب و آبیاری
13 – خشکسالی در هواشناسی و کشاورزیمقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور