ششمین همایش ملی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک

ششمین همایش ملی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک

6th National Conference on Watershed Management and Soil and Water Resources Management

پوستر ششمین همایش ملی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک

ششمین همایش ملی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۹۲ توسط انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر کرمان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

- آبخیز داری و استحصال آب
- آبخوانداری و تغذیه مصنوعی
- سیستم های سطوح آبگیر باران
- پرده آب بند و سدهای زیرزمینی
- مدیریت منابع آب و خاک
- فرسایش آبی( فرآیندها، اندازه گیری ها و مدل ها)
- آبیاری و زهکشی
- هیدرولوژی، هیدرولیک و ساختمان های انتقال آب
- کاربرد کامپیوتر در مسائل آب وخاک
- مهندسی ارزش و اقتصاد مهندسی در مسائل آب
- بهره برداری از منابع آب غیر متعارف
- پدافند غیر عامل در مسائل آب و آبیاریمقالات پذیرش شده در ششمین همایش ملی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک