پنجمین کنفرانس مدیریت جامع منابع آب

پنجمین کنفرانس مدیریت جامع منابع آب

Fifth International Conference on Integrated Water Resource Management

پوستر پنجمین کنفرانس مدیریت جامع منابع آب

پنجمین کنفرانس مدیریت جامع منابع آب در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۹۵ تا ۲۸ مهر ۱۳۹۵ توسط انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر کرمان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


همایش در تاریخ 27 و 28 مهرماه 1395توسط انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار می‌گردد.

 

مقالات در کلیه زمینه های مهندسی آب و آبیاری و به خصوص محورهای زیر پذیرفته می گردد:
-مدیریت منابع آب
-مدیریت و بهره برداری از منابع آب غیرمتعارف
-آبخیزداری و آبخوانداری
-هیدرولیک و هیدرولوژی
-مهندسی ارزش اقتصاد مهندسی در مدیریت منابع آب
-خشکسالی و تغییرات اقلیم و اثرات آن بر منابع آب و خاک
-هیدروانفورماتیک
-سیستم های پشتیبانی و تصمیم گیری DSS
-کاربرد GIS در مدیریت آب و خاکمقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس مدیریت جامع منابع آب