سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

3rd NATIONAL CONFERENCE OF ROADWAY, RAILWAY and Arial ACCIDENTS

پوستر سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان،دانشگاه آزاد اسلامي زنجان در شهر زنجان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی