دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی، آبان ماه ۱۳۹۰

دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

2nd NATIONAL CONFERENCE OF ROADWAY, RAILWAY and Arial ACCIDENTS

پوستر دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان،دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان در شهر زنجان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی