دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی، آبان ماه 90

دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

2nd NATIONAL CONFERENCE OF ROADWAY, RAILWAY and Arial ACCIDENTS

پوستر دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان در شهر زنجان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی مراجعه فرمایید.


دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای و سوانح ریلی و هوایی محورهای کنفرانس:
1- استفاده از روشهای آماری و تحلیلی در بررسی تصادفات جاده ای و ریلی و هوایی
2- نقش پلیس، سازمانهای دولتی و سازمانهای غیر دولتی در کاهش تصادفات
3- تکنیکهای موثر در کاهش تصادفات جاده ای و ریلی و هوایی
4- نقش انسان، جاده، وسیله نقلیه و محیط در تصادفات جاده ای و ریلی و هوایی
5- روشهای ارتقاء فرهنگی استفاده کنندگان از جاده ها و راه آهن
6- سیستمهای حمل و نقل هوشمند و نقش آن در کاهش تصادفاتمقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی