دهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار، اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

دهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار

10th National Congress of Occupational Health & Safety

دهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان،انجمن علمی بهداشت کار ایراندانشگاه علوم پزشكي گيلان، انجمن علمي بهداشت كار ايران در شهر رشت برگزار گردید.