هفتمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای، اردیبهشت ماه ۱۳۹۰

هفتمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای

7th Congress of Occupational Health and Safety

هفتمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط ،دانشگاه علوم پزشكي قزوين در شهر قزوین برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای