هشتمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار، اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

هشتمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار

8th Congress of Occupational Health and Safety

پوستر هشتمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار

هشتمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید.