پنجمین کنفرانس ملی مدیریت و صنعت گردشگری، تیر ماه ۱۴۰۲

پنجمین کنفرانس ملی مدیریت و صنعت گردشگری

The fifth national conference on management and tourism industry

پوستر پنجمین کنفرانس ملی مدیریت و صنعت گردشگری

پنجمین کنفرانس ملی مدیریت و صنعت گردشگری در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۲ توسط ،موسسه پژوهشي مديريت مدبر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی مدیریت و صنعت گردشگری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس ملی مدیریت و صنعت گردشگری