پنجمین کنفرانس ملی مدیریت و صنعت گردشگری، تیر ماه ۱۴۰۲

پنجمین کنفرانس ملی مدیریت و صنعت گردشگری

The fifth national conference on management and tourism industry

پوستر پنجمین کنفرانس ملی مدیریت و صنعت گردشگری

پنجمین کنفرانس ملی مدیریت و صنعت گردشگری در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۲ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی مدیریت و صنعت گردشگری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس ملی مدیریت و صنعت گردشگری