چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و صنعت گردشگری، بهمن ماه ۱۴۰۱

چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و صنعت گردشگری

The fourth national conference of management and tourism industry

پوستر چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و صنعت گردشگری

چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و صنعت گردشگری در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ توسط ،موسسه پژوهشی مدیریت مدبر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و صنعت گردشگری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و صنعت گردشگری