چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و صنعت گردشگری، بهمن ماه ۱۴۰۱

چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و صنعت گردشگری

The fourth national conference of management and tourism industry

پوستر چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و صنعت گردشگری

چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و صنعت گردشگری در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و صنعت گردشگری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و صنعت گردشگری