دومین کنفرانس ملی مدیریت و صنعت گردشگری، بهمن ماه ۱۴۰۰

دومین کنفرانس ملی مدیریت و صنعت گردشگری

Second National Conference on Tourism Management and Industry

پوستر دومین کنفرانس ملی مدیریت و صنعت گردشگری

دومین کنفرانس ملی مدیریت و صنعت گردشگری در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۴۰۰ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی مدیریت و صنعت گردشگری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی مدیریت و صنعت گردشگری