دومین کنفرانس ملی مدیریت و صنعت گردشگری، بهمن ماه ۱۴۰۰

دومین کنفرانس ملی مدیریت و صنعت گردشگری

Second National Conference on Tourism Management and Industry

پوستر دومین کنفرانس  ملی مدیریت و صنعت گردشگری

دومین کنفرانس ملی مدیریت و صنعت گردشگری در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۴۰۰ توسط ،موسسه پژوهشی مدیریت مدبر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی مدیریت و صنعت گردشگری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی مدیریت و صنعت گردشگری