سومین کنفرانس ملی مدیریت و صنعت گردشگری، شهریور ماه ۱۴۰۱

سومین کنفرانس ملی مدیریت و صنعت گردشگری

Third National Conference on Tourism Management and Industry

پوستر سومین کنفرانس ملی مدیریت و صنعت گردشگری

سومین کنفرانس ملی مدیریت و صنعت گردشگری در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی مدیریت و صنعت گردشگری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی مدیریت و صنعت گردشگری