سومین کنفرانس ملی مدیریت و صنعت گردشگری، شهریور ماه ۱۴۰۱

سومین کنفرانس ملی مدیریت و صنعت گردشگری

Third National Conference on Tourism Management and Industry

پوستر سومین کنفرانس ملی مدیریت و صنعت گردشگری

سومین کنفرانس ملی مدیریت و صنعت گردشگری در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ توسط ،موسسه پژوهشی مدیریت مدبر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی مدیریت و صنعت گردشگری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی مدیریت و صنعت گردشگری