دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین، آذر ماه ۱۳۹۰

دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

2nd International and 4th National Conference on Logistics & Supply Chain

پوستر دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین در تاریخ ۱ آذر ۱۳۹۰ توسط ،انجمن لجستیک ایرانانجمن لجستيك ايرانموسسه همايش صنعت، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین