اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین، بهمن ماه ۱۳۸۳

اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

1st National Conference on Logistics & Supply Chain

اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۸۳ توسط ،انجمن لجستیک ایرانانجمن لجستيك ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین