دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین، آبان ماه ۱۳۸۵

دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

2nd National Conference on Logistics & Supply Chain

دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۸۵ توسط ،انجمن لجستیک ایرانانجمن لجستيك ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین