پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، شهریور ماه ۱۴۰۱

پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

The fifth national conference on climate change and its impact on agriculture and environment

پوستر پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ توسط موسسه آموزش عالی آفاق ارومیه،مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی در شهر ارومیه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست