دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، مرداد ماه ۱۳۹۲

دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

2nd National Conference on Climate Change and its Impact on Agriculture and the Environment

دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست در تاریخ ۱ مرداد ۱۳۹۲ توسط ،مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان آذربايجان غربي در شهر ارومیه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست