دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

2nd National Conference on Climate Change and its Impact on Agriculture and the Environment

دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست در تاریخ ۱ مرداد ۱۳۹۲ توسط مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی در شهر ارومیه برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست