چهارمین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، مرداد ماه 98

چهارمین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

2nd National Conference on Climate Change and its Impact on Agriculture and the Environment

پوستر چهارمین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

چهارمین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ توسط موسسه آموزش عالی آفاق ارومیه و تحت حمایت سیویلیکا در شهر ارومیه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست مراجعه فرمایید.


حوادث غیر مرتقبه اقلیمی و فجایع محتملی که از آن به بار میآید، تنها ناشی ازرویدادهای طبیعی نیست؛ بلکه نیز"محصول محیط های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نیز میباشد، زیرا این محیطها ساختار زندگی گروههای مختلف مردم را شکل میدهد به عبارت دیگر، خسارا ِت حاصله از رویدادهای غیرمرتقبه اقلیمی مانند طوفانها، خشکسالیها و سیلابها، و تغییرات تدریجی اقلیمی مانند افزایش درجه حرارت، به شکل وسیعی ناشی از آسیب پذیریهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مردم بر روی زمین است این آسیب پذیری دیدگاه ما را در مورد ارزیابی های مرتبط به پدیده تغییر اقلیم متحول می سازد.

 

پدیده تغییر اقلیم، تحقق نیازهای اولیه فیزیکی و فزیولوژیکی مردم را با خطر مواجه ساخته و یا آن را بهبود می بخشد. این نیازهای اولیه غذای کافی و آب آشامیدنی ، هوای پاک، پناهگاه مناسب، سلامت روحی و روانی را شامل می شود انسان با اراده و ابتکار همواره در تلاش است که اثرات مخرب تهدیدها را با افزایش علم و آگاهی کاهش داده و آنها را تبدیل به فرصت نماید .

 

اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی همواره  تحت تاثیر تغییرات اقلیمی که قسمتی از آن ناشی از فعالیت های انسانی است واقع می شوند از جمله مصرف سوخت های فسیلی، مصرف سموم و کودهای شیمیایی، تخریب زیستگاه های حیات وحش، شکار بی رویه، برداشت بی رویه از منابع طبیعی، شخم و تخریب مراتع و جنگل ها، فعالیت های صنعتی، کارخانجات، ساختمان سازی، جاده سازی و فعالیت های متنوع دیگر می باشد. این همایش فرصتی است که  اساتید، محققان، دانشمندان، کارشناسان و دانشجویان دور هم جمع شده و با ارایه  آخرین یافته های  علمی راهکارهای مناسب را در جهت کاهش اثرات محرب و افزایش قابلیت های بهره برداری  از جنبه های  مثبت تغییرات اقلیمی برای ارتقا و تعالی کیفیت زندگی  مردم ارایه دهند.

 

محورهای همایش

 • تغییرات اقلیمی و تنش های محیطی زنده و غیرزنده
 • راهکارهای نوین در مقابله با اثرات منفی تغییرات اقلیمی
 • بحران آب و خشک شدن دریاچه ها ، رودخانه ها و تالاب ها
 • جنگل، مرتع و نقش پوشش های گیاهی در ارتباط با تغییرات اقلیمی
 • تاثیر اقلیم و تغییرات آن بر گونه های گیاهی و جانوری
 • بهره برداری از ذخایر ژنتیکی در راستای تعدیل تغییرات اقلیمی
 • آلودگی های محیطی و تغییر اقلیم
 • تغییر اقلیم و امنیت غذایی
 • تاثیر اقلیم و تغییرات آن بر اکوسیستم های آبی، خاکی و کشاورزی
 • انرژی و تغییر اقلیم(سوخت های بیولوژیک و فسیلی، انرژی های پاک  و ...)
 • کاربرد فناوری نانوو بیوتکنولوژی در مدیریت اقلیم
 • تغییرات اقلیمی و مدیریت شهری
 • جوانب اقتصادی و اجتماعی تغییرات اقلیمی
 • تغییرات اقلیمی و سلامت
 • بلایای طبیعی

 مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست