چهارمین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، مرداد ماه ۱۳۹۸

چهارمین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

2nd National Conference on Climate Change and its Impact on Agriculture and the Environment

پوستر چهارمین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

چهارمین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ توسط موسسه آموزش عالی آفاق ارومیه، در شهر ارومیه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست