همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، مرداد ماه ۱۳۹۰

همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

National Conference on Climate Change and its Impact on Agriculture and the Environment

همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست در تاریخ ۲ مرداد ۱۳۹۰ توسط ،مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان آذربايجان غربي در شهر ارومیه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست مراجعه فرمایید.




مقالات پذیرش شده در همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست