بیست و دومین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق، مرداد ماه 99

بیست و دومین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

22nd international congress on cardiovascular updates

پوستر بیست و دومین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

بیست و دومین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ توسط انجمن علمی آترو اسکلروز ایران در شهر تهران برگزار گردید.