دهمین کنگره سراسری تازه های قلب و عروق، خرداد ماه ۱۳۸۷

دهمین کنگره سراسری تازه های قلب و عروق

10th National Congress on Cardiovascular

دهمین کنگره سراسری تازه های قلب و عروق در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۸۷ توسط ،انجمن آترواسكلروز در شهر تهران برگزار گردید.