چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در برق و کامپیوتر و صنایع، مهر ماه 97

چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در برق و کامپیوتر و صنایع

Fourth National Conference on New Achievements in Electrical and Computer and Industries

پوستر چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در برق و کامپیوتر و صنایع

چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در برق و کامپیوتر و صنایع در تاریخ ۱۸ مهر ۱۳۹۷ توسط مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اسفراین برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در برق و کامپیوتر و صنایع مراجعه فرمایید.


محورهای کنفرانس:

مهندسی برق

مهندسی کامپیوتر

مهندسی صنایعمقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در برق و کامپیوتر و صنایع