چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در برق و کامپیوتر و صنایع، مهر ماه ۱۳۹۷

چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در برق و کامپیوتر و صنایع

Fourth National Conference on New Achievements in Electrical and Computer and Industries

پوستر چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در برق و کامپیوتر و صنایع

چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در برق و کامپیوتر و صنایع در تاریخ ۱۸ مهر ۱۳۹۷ توسط مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین،مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين در شهر اسفراین برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در برق و کامپیوتر و صنایع مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در برق و کامپیوتر و صنایع