دومین کنفرانس ملی دستاورهای نوین در برق وکامپیوتر، مهر ماه ۱۳۹۵

دومین کنفرانس ملی دستاورهای نوین در برق وکامپیوتر

پوستر دومین کنفرانس ملی دستاورهای نوین در برق وکامپیوتر

دومین کنفرانس ملی دستاورهای نوین در برق وکامپیوتر در تاریخ ۷ مهر ۱۳۹۵ توسط ،مجتمع آموزش عالي فني مهندسي اسفراين در شهر اسفراین برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی دستاورهای نوین در برق وکامپیوتر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی دستاورهای نوین در برق وکامپیوتر