سومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در برق وکامپیوتر و صنایع، مهر ماه ۱۳۹۶

سومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در برق وکامپیوتر و صنایع

The 3rd National Conference of New achievements in Electrical, Computer and Industrial Engineering

پوستر سومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در برق وکامپیوتر و صنایع

سومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در برق وکامپیوتر و صنایع در تاریخ ۱۹ مهر ۱۳۹۶ توسط مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین،مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در برق وکامپیوتر و صنایع مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در برق وکامپیوتر و صنایع