سومین همایش بین المللی و یازدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، شهریور ماه ۱۳۹۸

سومین همایش بین المللی و یازدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

3rd International & 11th National Biotechnology Congress of Islamic Republic of Iran

پوستر سومین همایش بین المللی و یازدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

سومین همایش بین المللی و یازدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ توسط ،انجمن بیوتکنولوژی ایران در شهر تهران برگزار گردید.