هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، شهریور ماه ۱۳۹۰

هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

7th national biotechnology congress of I.R.  iran

هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۹۰ توسط ،انجمن بیوتکنولوژی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران