چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران، خرداد ماه ۱۳۸۴

چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

04th National Biotechnology Congress of Iran

چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۸۴ توسط دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران