سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران

سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران

13 Iranian Crop Sciences Congress & 3rd Iranian Seed Science and Technology Conference

پوستر سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران

سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران در تاریخ ۴ شهریور ۱۳۹۳ تا ۶ شهریور ۱۳۹۳ توسط انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران در شهر کرج برگزار گردید.


سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران با شعار "احیای جایگاه کشاورزی در تولید ناخالص ملی" از تاریخ 4 تا 6 شهریور ماه سال 1393 توسط انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران برگزار می شود.

 

 

اهداف همایش:

- تبادل اطلاعات علمی بین پژوهشگران رشته های مختلف علوم زراعت و اصلاح نباتات.
- ارائه دستاوردهای جدید علمی و فنی توسط پژوهشگران عرصه های مرتبط با علوم زراعت و اصلاح نباتات.
- انعکاس نتایج پژوهش های انجام شده به بخش های اجرایی و بهره برداران کشاورزی برای رفع موانع و مشکلات تولید پایدار محصولات زراعی.
- بحث و تبادل نظر پیرامون جایگاه کشاورزی در کشور بخصوص در بخش تولید و اقتصاد کشور بر اساس شعار همایش.

 

 


محورهای تخصصی:

به نژادی
- ژنتیک و تنوع زیستی
- به نژادی گیاهان زراعی
- زیست فناوری کشاورزی

به زراعی
- تولیدات گیاهان زراعی
- فیزیولوژی گیاهان زراعی
- اکولوژی گیاهان زراعی
- فناوری بذر
- مدیریت علف‌های هرز
- گیاهان جدید و فراموش شده
 

 

 مقالات پذیرش شده در سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران