چهارمین همایش بین المللی مدیریت، روانشناسی و علوم اجتماعی، آذر ماه ۱۴۰۲

چهارمین همایش بین المللی مدیریت، روانشناسی و علوم اجتماعی

The fourth international conference on management, psychology and social sciences

پوستر چهارمین همایش بین المللی مدیریت، روانشناسی و علوم اجتماعی

چهارمین همایش بین المللی مدیریت، روانشناسی و علوم اجتماعی در تاریخ ۲۸ آذر ۱۴۰۲ توسط ،مرکز همایش ها و کنفرانس های فرازاندیشان بوعلی سینا در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش بین المللی مدیریت، روانشناسی و علوم اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش بین المللی مدیریت، روانشناسی و علوم اجتماعی