سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،روانشناسی، علوم اجتماعی، مرداد ماه ۱۴۰۲

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،روانشناسی، علوم اجتماعی

The third international conference of management, psychology, social sciences

پوستر سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،روانشناسی، علوم اجتماعی

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،روانشناسی، علوم اجتماعی در تاریخ ۸ مرداد ۱۴۰۲ توسط ،مرکز همایش ها و کنفرانس های فرازاندیشان بوعلی سینا در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،روانشناسی، علوم اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،روانشناسی، علوم اجتماعی