هفتمین کنفرانس ملی کاربردهای حسابداری و مدیریت، شهریور ماه ۱۳۹۷

هفتمین کنفرانس ملی کاربردهای حسابداری و مدیریت

Seventh National Conference on Accounting and Management Applications

پوستر هفتمین کنفرانس ملی کاربردهای حسابداری و مدیریت

هفتمین کنفرانس ملی کاربردهای حسابداری و مدیریت در تاریخ ۷ شهریور ۱۳۹۷ توسط ،گروه ارتباط طلايي آسيا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس ملی کاربردهای حسابداری و مدیریت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس ملی کاربردهای حسابداری و مدیریت