هفتمین کنفرانس ملی کاربردهای حسابداری و مدیریت، شهریور ماه 97

هفتمین کنفرانس ملی کاربردهای حسابداری و مدیریت

Seventh National Conference on Accounting and Management Applications

پوستر هفتمین کنفرانس ملی کاربردهای حسابداری و مدیریت

هفتمین کنفرانس ملی کاربردهای حسابداری و مدیریت در تاریخ ۷ شهریور ۱۳۹۷ توسط گروه ارتباط طلایی آسیا و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس ملی کاربردهای حسابداری و مدیریت مراجعه فرمایید.


محورهای کنفرانس:

کیفیت، بهره وری و تعالی سازمانی 

رهبری و رفتار سازمانی

تولید، فرآیند و عملیات

مدیریت راهبردی

و...

 

 مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس ملی کاربردهای حسابداری و مدیریت