ششمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، بهمن ماه ۱۳۹۵

ششمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت

The 4st International Conference on Accounting and Management

پوستر ششمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت

ششمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۵ توسط ،شركت خدمات برتر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت