ششمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت

ششمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت

The 4st International Conference on Accounting and Management

پوستر ششمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت

ششمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۵ توسط شرکت خدمات برتر و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

محور های گرایش مدیریت:
افق های نوین در مدیریت
چالش های فراروی مدیریت
مدیریت دانش
سیستم ارزیابی متوازن
بازاریابی و سرمایه گذاری
مدیریت نیروی انسانی
نقش مدیریت در تولید
مدیریت بازرگانی و بازاریابی
مدیریت دولتی
مدیریت آموزش
سیستم های اطلاعاتی مدیریت
مدیریت رفتار در سازمان ها و شرکت ها
مدیریت زمان در سازمان ها و شرکت ها
مدیریت مالی
نقش مدیریت در افزایش تولید ملی
توانمند نمودن منابع انسانی سازمان ها
عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی
مدیریت بیمه
ارزشگذاری منابع انسانی و سرمایه فکری
بررسی رویکرد مدیریت ارتباط با مشتریان
مدیریت سود در سازمان ها
مدیریت زمان و نقش آن در موفقیت مدیران در سازمان ها
توسعه نظام اطلاع رسانی و ارتباط با ذینفعان
سازمان و اندازه گیری رضایت مشتریان
مدیریت و بهره وری رسانه
نقش مدیریت در صنعت
آثار اقتصادی و فرا اقتصادی درآمدهای مالیاتی
مدیریت سیستم اطلاعات مدیریت
نقش مدیریت در کارآفرینی
نقش مدیریت در کشاورزی
مدیریت پروژه
مدیریت سرمایه گذاری
مدیریت استراتژیک

محورهای گرایش حسابداری:
حسابداری دولتی و پاسخگویی
سیستم های اطلاعات حسابداری
نقش حسابداری در توسعه بازار سرمایه
اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت ها
کاربرد روش های هزینه یابی در حسابداری مدیریت
تولید و حسابداری مدیریت
اثربخشی گرایشات حسابداری
حسابداری سرمایه فکری
حسابداری محیط زیست
یافته های نوین و مباحث روز در حسابداری
لزوم به کار گیری تفکرات نوین در میان تصمیم گیرندگان و تدوین کنندگان
قوانین و استانداردها
اخلاق حرفه ای در حسابداری و حسابرسی
مهندسی مالی، رویکردها و چالش ها و تحقیقات کاربردی
تاثیر حسابداری بر سرمایه های ملی همچون نفت
استانداردهای حسابداری و حسابرسی
روش های تامین مالی در سازمان ها و دانشگاه ها
استانداردگذاری یکپارچه برای گزارشگری مالی
نوآوری های مالی در حوزه حسابداری
کاربرد اینترنت در حسابداری
نقش حسابداری و حسابرسی در بحران های مالی
مدیریت هزینه و ارزش آفرینی برای سهامداران
حسابرسی و چالش های پیش رو
حسابرسی عملکرد مدیریت

 مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت