پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، بهمن ماه ۱۳۹۴

پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت

پوستر پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت

پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۴ توسط ،شركت خدمات برتر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت