پنجمین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی، اسفند ماه ۱۳۹۶

پنجمین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی

The 5th National Symposium on Islamic Architecture and Urbanism

پوستر پنجمین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی

پنجمین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد نطنز در شهر نطنز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی