سومین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق ۱۴۰۴، اسفند ماه ۱۳۹۴

سومین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق ۱۴۰۴

The third national conference on the model of Islamic architecture and urban planning in 1404

پوستر سومین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق ۱۴۰۴

سومین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق ۱۴۰۴ در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد نطنز در شهر نطنز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق ۱۴۰۴ مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق ۱۴۰۴