چهارمین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی

چهارمین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی

پوستر چهارمین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی

چهارمین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز و تحت حمایت سیویلیکا در شهر نطنز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای اصلی همایش:

محور اصلی:    
-فرهنگ و مدیریت شهری    
-مهندسی معماری    

 

محورهای فرعی همایش:

محور فرعی                             محور اصلی    
برنامه ریزی و مدیریت فرهنگی   -  فرهنگ و مدیریت شهری    
برنامه ریزی و آمایش سرزمین    -   فرهنگ و مدیریت شهری    
مدیریت شهری نوین                - فرهنگ و مدیریت شهری    
محیط زیست شهری                -   فرهنگ و مدیریت شهری    
طراحی شهری نوین               -   فرهنگ و مدیریت شهری    
شهرسازی اسلامی                -  فرهنگ و مدیریت شهری    
شهرسازی پایدار                  -  فرهنگ و مدیریت شهری    
معماری منظر                     -  مهندسی معماری    
معماری داخلی                   -   مهندسی معماری    
معماری اسلامی                 -   مهندسی معماری    
انرژی معماری                  -   مهندسی معماری    
مرمت ابنیه سنتی               -  مهندسی معماری    
مطالعات معماری ایران        - مهندسی معماری    
مدیریت پروژه و ساخت       - مهندسی معماری    
هنرهای ساخت و معماری     - مهندسی معماری    
تاریخ معماری ایرانی و اسلامی   - مهندسی معماری    
مهندسی معماری و برنامه ریزی شهری  -  مهندسی معماری

 مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی