سومین کنگره بین المللی تله مدیسین ایران؛ ویزیت الکترونیک یا ویزیت حضوری، اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

سومین کنگره بین المللی تله مدیسین ایران؛ ویزیت الکترونیک یا ویزیت حضوری

Third Congress of Iranian Telemedicine Association; E-visit versus office-visit

پوستر سومین کنگره بین المللی تله مدیسین ایران؛ ویزیت الکترونیک یا ویزیت حضوری

سومین کنگره بین المللی تله مدیسین ایران؛ ویزیت الکترونیک یا ویزیت حضوری در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط ،انجمن تله مديسين ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنگره بین المللی تله مدیسین ایران؛ ویزیت الکترونیک یا ویزیت حضوری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنگره بین المللی تله مدیسین ایران؛ ویزیت الکترونیک یا ویزیت حضوری