اولین کنگره تله مدیسین ایران با محوریت "Bed To Bed Management"

اولین کنگره تله مدیسین ایران با محوریت "Bed To Bed Management"

پوستر اولین کنگره تله مدیسین ایران با محوریت "Bed To Bed Management"

اولین کنگره تله مدیسین ایران با محوریت "Bed To Bed Management" در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ تا ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط انجمن تله مدیسین ایران در شهر تهران- مركز همايش هاي بيمارستان امام حسين (ع) برگزار گردید.


محورهای کنگره:

"Bed To Bed Management"
اقتصاد و مدیریت در تله مدیسین
تدوین و اجرای برنامه های آموزشی بین المللی (وبینار)
پیوند پزشکی با ابزارهای فناوری اطلاعات در شبکه های کامپیوتری از جمله اینترنت،سیستم ویدیو کنفرانس و سایز ابزارهای پزشکی
استاندارهای تله مدیسین
سامانه هوشمند پزشکی