اولین کنگره تله مدیسین ایران با محوریت "Bed To Bed Management"، اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

اولین کنگره تله مدیسین ایران با محوریت "Bed To Bed Management"

پوستر اولین کنگره تله مدیسین ایران با محوریت "Bed To Bed Management"

اولین کنگره تله مدیسین ایران با محوریت "Bed To Bed Management" در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط ،انجمن تله مديسين ايران در شهر تهران برگزار گردید.